Individuálny intenzívny výcvik

Prídeš, odlietaš, odídeš. Tak by sa dal charakterizovať základný princíp individuálneho výcviku. Žaden čas strávený na letisku navyše, žiadna príprava vetroňov na lietanie, hangárovanie a umývanie lietadiel po lete. Všetko pre vás pripravia vlekár, inštruktor a pomocník. Vy si len dohodnete deň a čas lietania s vedúcim výcviku a po preskúšaní z vedomostí nevyhnutných pre vaše aktuálne lietanie sa ide priamo na vec. Po skončení lietania môžete ihneď odísť. Zákon dnes umožňuje odlietať až 16 výcvikových letov za deň. Pri trocha aktívnom prístupe sa preto dá základný výcvik týmto spôsobom zvládnuť naozaj rýchlo.